18:18    /   06.08.2020
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  Hakkında

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( İESOB ), 25.04.1949 tarihli 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu'na göre 1958 yılında kurulmuştur. 17.07.1964 tarihinde kabul edilen ve daha sonra 1983, 1985, 1991 ve 1997 yıllarında tadile uğrayan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre 1966 yılında gerekli statü değişikliklerini yapan İESOB, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur ve oda sayısı bakımından ülkemizde ikinci büyük Esnaf Sanatkar Odaları Birliğidir.

  Son olarak 07.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince faaliyetlerini yürüten İESOB'a bağlı 131 oda ve esnaf sicile kayıtlı yaklaşık olarak aktif 190.000, aktif + pasif 330.000 üye vardır. İlgili kanun gereğince İESOB, merkezi Ankara'da olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ( TESK ) na bağlıdır. İESOB, kökleri XIII. yüzyıla uzanan Ahilik kültürü ve geleneğine uygun bir şekilde meslek üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni günümüzde de hâkim kılmak, esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur  

Kuruluşundan bu yana İESOB, Türkiye'de birçok ilklerin oluşmasına büyük katkılarda bulunmuştur. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun 1964 yılında ilk tasarlanmasında, kanunun 1985, 1991 ve 2005 yıllarında yapılan değişikliklerle bugünkü hale gelmesinde İESOB'un önemli katkıları olmuştur. Esnaf ve Sanatkârların sosyal güvence kurumu olan Bağ-Kur ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunlarının çıkmasında, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğinin kuruluşunda İESOB'un yoğun çabaları vardır. Türkiye'de Sanayi Siteleri fikrini ilk geliştiren ve uygulamaya koyan İESOB olmuştur; İzmir'deki 1.Sanayi Sitesi Türkiye'de türünün ilk örneğidir. İESOB, daha sonra sanayi sitelerinin aralarında birlik ve dayanışma kurma ve geliştirmelerini sağlamak amacıyla İzmir Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliğinin kuruluşuna da ön ayak olmuştur.

İESOB yönetimi, esnaf sanatkârın ilgili her alanda temsil edilmesine önem vermektedir. İESOB, EGEV Yönetim, İZFAŞ Denetim, EGE-KOOP Danışma, İZ-KA Yönetim, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda Birlik Başkanımız tarafından temsil edilmektedir.

İESOB'un hizmet anlayışının özünde esnaf sanatkâr camiasının toplum içerisinde hak ettiği şekilde temsil edilmesi, esnaf sanatkârlara ve topluma çağdaş, akılcı, hızlı ve yenilikçi bir yaklaşımla hizmet sunabilmek amaçları çerçevesinde Temmuz 2007 tarihinde göreve gelen Zekeriya MUTLU halen bu görevine devam etmektedir.

İESOB yönetimi, öncelikle esnaf ve sanatkârlarımızın mevcut sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına ağırlık vermektedir. Tüm hizmetlerinde bilimselliği ve çağdaşlığı kendisine bir düstur olarak kabul eden İESOB, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi için bir protokol imzalamıştır. İESOB çatısı altında hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri raporları, başta merkezi ve yerel yönetimler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere, uygulama ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara sunulmuştur.

Kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin önemine inanan İESOB yönetimi, olanaklar ölçüsünde bunun gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır. İESOB Basın Bürosunun etkinlikleri, basın bültenleri, basın toplantıları, Birlik yayın organı, yerel ve bölgesel yazılı basında köşe yazıları, periyodik TV programları ve açık oturumlar esnaf sanatkarların sesini duyurma, kamuoyu oluşturma, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi, iletme konularında örnek düzeydedir.

İESOB, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünde sunduğu hizmetleri kendi binasında ( Birlik Plaza ), modern bir ortamda, bilgisayar düzeninde, süratli bir şekilde vermeye devam etmektedir.

İESOB yönetimi, Türkiye'deki bankacılık sisteminin esnaf ve sanatkârların geleneksel yapısını ve mevcut ihtiyaçlarını yeterince dikkate almadığını vurgulamış, özellikle kredi kullanım koşullarının esnaf sanatkâra uygun hale getirilmesi üzerinde ısrarla durmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu, İESOB ile T. İş Bankası A.Ş., Halkbank A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.,T. Garanti Bankası A.Ş. , Fortisbank A.Ş., Şekerbank A.Ş. ve Denizbank A.Ş. arasında özel protokoller imzalanarak esnaf sanatkara kendi ihtiyacına ve ödeme gücüne uygun, özel şartlarda kredi kullanma imkanları sağlanmıştır.

İESOB, KOSGEB ( Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ) tarafından KOBİ’lere ( küçük ve orta boy işletmelere ) sağlanan desteklerin esnaf ve sanatkârlara uygun hale getirilmesi için yoğun çabalar göstererek yeni yürürlüğe giren KOSGEB Destek Yönetmeliğinde bazı önemli değişiklikler yapılmasını sağlamıştır. 2005 yılından itibaren de bünyesinde oluşturulan Sinerji Odağı birimiyle bu konuda esnaf ve sanatkârımıza hizmet vermektedir.

İESOB yönetiminin üstünde önemle durduğu konulardan birisi de sosyal güvenlik sistemi olmuştur. Esnaf ve sanatkârlar ile özellikle Bağ-Kur arasındaki ilişkilerde hizmet akışının hızlandırılması amacıyla İESOB, çevre ilçelerde Bağ-Kur irtibat bürolarının kurulması ve sayılarının artırılması yönünde çalışmalar yapmıştır. Yaşanan ekonomik krizler sebebiyle ciddi bir sorun halini alan birikmiş prim borçlarının bir çözüme kavuşturulması için İESOB, SSK ve Bağ-Kur birikmiş pirim borçlarının takside bağlanması fikrinin hayata geçirilmesi ve bazı yasal düzenlemelerin yapılması konusunda etkili olmuştur. Ancak sosyal güvenlik sistemimizde yapılan yeni yasal düzenlemeler esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadığından İESOB bu konudaki çalışmalarını da sürdürmeye devam etmektedir.

İESOB yönetimi, bir taraftan hızını giderek artıran küreselleşme ve Avrupa Birliği süreçlerinin getirdikleri ve bir taraftan da ekonomik krizlerin çalkantıları arasında kalan esnaf ve sanatkârlarımızın varlıklarını sürdürebilmeleri için süratle kendilerini yenilemeleri gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere, teknolojik yeniliklerin azami ölçüde esnaf sanatkâr camiasına ulaştırılması yönünde çaba göstermektedir. İESOB yönetimi, hizmetlerinde bilgisayar ve internet kullanımını giderek ön plana çıkarmış, web sitesi işletimine önem vermiştir.

İESOB yönetimi, eğitim ve meslek standartlarının yükseltilmesi yönünde de çalışmalar yapmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Birlik ve bağlı Odalarımızdaki Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri sürekli desteklenmekte, başta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olmak üzere ilgili kurullarda teşkilatımız temsil edilmekte, çalışan çocukların eğitime kazandırılması gibi projelere de katılmaktadır.

İESOB bünyesinde gıda ile ilgili 41 karma ve 13 ihtisas odası sebebiyle, gıda ile ilgili mevzuat taslakları üzerinde Birlik adına görüşlerin verilmesi, gıda ile ilgili işyerlerinin kapasite raporlarının incelenmesi ve ilgili odaların gıda ile ilgili sıkıntılarının çözüme ulaştırılması amacıyla 2004 yılından beri Gıda Birimimiz hizmet vermektedir 

Web Sitemizi Ziyaret Amacınız ?
   
  Esnaf Aramak.
  Esnaf Odası Aramak.
  Sisteme Kayıt Olmak.
  Yaptığınız Reklamlar.
   
 

  Zekeriya Mutlu'nun Köşe Yazısı
Yerel yönetimlerden beklentilerimiz (2)
Son yazımızda toplumsal yaşamda önemli yeri olan esnaf kesiminin yerel yönetimlerden olan beklentilerine değinmiştik. Bu yazımızda da yerel yönetim bazında yaşadığımız sorunları ve Birliğimiz tarafından geliştirilen çözüm önerilerini işlemeyi sürdürmek,
Devamı İçin TIKLAYIN


  Önemli Linkler

 İşyeri Adı İZMİR BAYAN KUAFÖRÜ  
 İşyeri Adresi Mersin AlanıMah.Cumhuriyet Sok.No :69A - Seferihisar  
 Telefon : 0232  
 Pos Cihazı : EVET  
 Evlere Servis : HAYIR  
 Ürün Hizmet :